קומפיוטסט

טסט לרכב זה קומפיוטסט - רשת מכוני בדיקה לרכב הגדולה בישראל

מבצע טסט לרכב

מסמכים הנדרשים לרישוי רכב

אמצעי זהירות בקניית רכב משומש

כאן תמצאו מבצע טסט לרכב במכון קומפיוטסט אור יהודה וכן עצות מקצועיות לפני טסט ולפני רכישת רכב יד שניה.

 

 

מסמכים הנדרשים לרישוי רכב בזמן מבחן רישוי (טסט לרכב) במכון קומפטיוסט, או כל מכון אחר

1. רישיון רכב – אגרה משולמת (המוחתמת בחותמת בנק) ו/או באמצעות האינטרנט ומצוין ששולמה האגרה.
2. תעודה מזהה של הבעל הרשום ברישיון רכב.
3. תעודה מזהה גם של נהג הרכב + יפויי כוח.
4. כאשר הבעל הרשום ברישיון הרכב הוא חברה יש לקבל ייפוי כוח וחותמת חברה.
5. תעודת ביטוח בתוקף חתומה בחותמת הבנק (לא חייבת להיות על שם בעל הרכב)
6. במידה וקיימים בבעלות הרכב בעלים נוספים חובה גם ייפוי כוח מהבעלים הנוספים הרשומים ברישיון הרכב.
7. רכב חדש שהגדרתו פרטי / ופרטי דו שימושי פטור ממבחן רישוי בשנה הראשונה, חייב לשלם את אגרת הרישוי בלבד.
8. במקרה ואבדה או הושחתה תווית הכשירות ניתן לקבל תווית חדשה באחד ממכוני הרישוי בארץ לאחר ביצוע זיהוי הרכב ע"י בוחן רכב תמורת תשלום.
9. אישורי תיקון ממוסך מורשה בצירוף חשבונית מס ו/ או קבלה ו/ או צילום כרטיס תיקון חובה להמציא למבחן חוזר לאחר שנכשל הרכב על אחד מהליקויים הבאים: כוון גלגלים, בלמים, סרן קדמי, מערכת היגוי, או/ וכפי שיידרש ע"י בוחן הרכב בתום מבחן הרישוי הראשון.

באם הרכב חוזר למבחן טסט חוזר והתיקון אינו מושלם, חייב בעל הרכב להמציא אישור תיקון נוסף + חשבונית/ קבלה/ ו – או צילום כרטיס עבודה.

10. קבלת אישורים בפקס אסורה.
11. תוקף כל אישור 30 יום מיום הוצאתו.
12. רכב שהתחיל במכון רישוי טסט אינו יכול לעבור למכון טסטים אחר רק לאחר 30 יום.
13. תוקף אישורים:
1.13 אישור רכב מיושן בתוקף 90 יום מתאריך הוצאתו.
2.13 אישור בלמים בתוקף 90 יום מתאריך הוצאתו.
3.13 אישור פנאומטי בתוקף 90 יום מיום הוצאתו.
4.13 אישור בוחן מורשה למפגעי זיהום אוויר בתוקף 30 יום מיום הוצאתו.
5.13 טופס תיקונים 11 חודש.

14. כל רכב המותקן עליו מנוף או כל מתקן הרמה חייב באישור מהנדס בודק של משרד העבודה. האישור ניתן ל-14 חודש.
15. אישור הפעלה לרכב בבית ספר נהיגה מטעם המפקח על בתי ספר לנהיגה במשרד הרישוי בתוקף עד 31/12
16. אישור מוסך למונית בתום 10 שנים משנת ייצורה, סה"כ ניתן להפעיל מונית 12 שנים.
17. אישור הפעלה לרכב גרירה וחילוץ – מטעם המפקח על המוסכים ושירותי גרירה במשרד התחבורה עד 31/12.
18. אישור הפעלה מטעם המפקח על התעבורה בתוקף עד 31/12 למונית/ אוטובוסים לסוגיהם.
19. רכב מדברי – אישור הפעלה מטעם המפקח על התעבורה בתוקף 31/12.
20. רכב גרירה וחילוץ שמלאו לו 19 שנים מלאות ומשקלו הכולל מעל 16000 ק"ג חייב להמציא בהגיעו למבחן רישוי אישור ממעבדה מוסמכת בנוסף לאישור רכב מיושן + אישור פנאומטי + אישור מהנדס בודק של משרד העבודה על מתקני ההרמה.
21.הודעה על אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש) עקב בדיקה יזומה: חייב להמציא אישור תיקון ממוסך מורשה על הליקויים הבאים: הגה, בלמים, סרן קדמי וכיוון גלגלים כתנאי לבדיקה במכון רישוי.
22.הודעה על אי שימוש ברכב עקב תאונת דרכים: חייב להמציא אישור תיקון ממוסך מורשה על הליקויים הבאים: הגה, בלמים, סרן קדמי וכיוון גלגלים כתנאי לבדיקה במכון רישוי, וכן אישור שמאי רכב + תמונות + אישור תיקון מפחח רכב מורשה, ואישור ממעבדה מוסמכת.
23.רכב שנכשל על ליקוי מסוכן לא יקבל אורכה לצורך תיקונים ויפונה למוסך בגרירה בלבד.

 

קונה רכב - חשוב לדעת - אמצעי זהירות בקניית רכב משומש

קניית רכב משומש היא עיסקה לא זולה ויש בה סיכונים, על כן יש לנקוט באמצעי זהירות על מנת שלא יימכר לך רכב שזהותו זויפה ושייך כחוק לאחרים.

אנו ממליצים לפעול לפי המפורט להלן הנסמך על הניסיון, אף כי אין ודאות שה"נוכלים" לא יפתחו שיטות חדשות למרמה, שלא ייחשפו על ידי האמצעים המוצעים.

יש לבדוק:
* האם המוכר הוא בעל הרכב הרשום? יש לוודא התאמת פרטים (שם, ת.ז., כתובת) בין תעודת
הזהות לבין רשיון הרכב.
* אם המוכר אינו בעל הרכב הרשום:
- יש לדרוש הצגת ייפו כח המסמיך את המוכר למכור את הרכב. ממולץ לרשום את פרטי הבעל
הרשום (נותן יפוי הכח), ולוודא שמיופה הכח הוא אכן המוכר הניצב לפניך.
- מומלץ לברר מה טיב הקשר בין הבעל הרשום למיופה הכח.
- מומלץ ליצור קשר עם הבעל הרשום באופן עצמאי (שלא בעזרת המוכר) ועדיף פנים אל פנים,
לא טלפונית, וזאת כדי לאמת שהוא אכן מוכר את הרכב באמצעות המוכר שפגשת.
* מומלץ להיזהר ממוכר המוסר לך מספר טלפון סלולארי בלבד, כדאי לדרוש מספר טלפון קווי
וכתובת.
* מומלץ להיזהר מקניית רכב שנרשם על שם בעליו הנוכחיים לפני זמן קצר. אנשים בדרך כלל
אינם מוכרים רכב שקנו לפני ימים או שבועות אחדים.
* יש לפנות למכון בדיקה לפני קניה (לא כזה שהוצע על-ידי המוכר!) על מנת שירשמו את מספר
השלדה והמנוע הקיימים בגוף הרכב, בנוסף לבדיקה מכנית (אם יש עניין בזה).
יש לשמור רישום זה! יש להשוות עם הרישום דנערך לגבי הרכב בגופו. לא לקנות רכב שאין
התאמה של 100% בין הנתונים בשטר המכר לנתוני הרכב בגופו. לידעתך, כל עוד לא נחתם
שטר המכר ואגרת ההעברה לא שולמה - לא שונתה הבעלות וניתן לעצור את תהליך הקניה.
* זהירות! אין די בהשוואת שטר המכר לרשיון הרכב. רשיון הרכב עלול להיות מזויף.
* בכל ספק שיתעורר בליבך בדבר נכונות הנתונים, יש לגשת עם המוכר למשרד הרישוי - אם יסרב
לבדיקה כזו, יש בכך כדי להטיל ספק באמינותו.
* האחריות לבירור ולגילוי הפרטים המהותיים הנוגעים לרכב, לרבות זיהוי הרכב, בעלויות,
שיעבודים ועיקולים וכל פקט רלוונטי אחר - מוטלת על הצדדים לעסקה.
אין להסתמך על רישומי רשות הרישוי בלבד לבירור עניינים אלה.
* המידע הנמצע ברשות הדואר אינו מלא ולכן יש לפנות לרשות הרישוי. אין זה מתפקידו של פקיד
בנק הדואר להשוות נתונים טכניים. הבדיקה במשרדי הרישוי נעשית רק עם ת.ז. של בעל הרכב.
העברת בעלות חלה על אחריות מוכר הרכב - אין רשות הרישוי אחראית לכך.
כמו כן, יש לבדוק ברשם המשכונות- במשרד המשפאים האם הרכב ממושכן.

העברת בעלות
האחריות על רישוי שינוי הבעלות מוטלת על המוכר והיא חייבת להתקיים על פי הנוהל להלן:
המוכר והקונה מתייצבים באחד מסניפי בנק הדוארהמקוונים למחשב משרד הרישוי.
מזדהים באמצעות תעודת זיהוי ומציגים את רשיון הרכב. באין הגבלות, שעבודים, עיקולים, מקבלים בו במקום אישור רישום לשינוי בעלות. ניתן להסתייע במיופי כח באמתעות טפסים מתאימים ועל פי ההנחיות. תאגיד יכול לשנות בעלות באמצעות יפוי כח עורך דין או רואה חשבון.
כאשר העברת הבעלות היא לשני בני זוג, לנכה המשלם אגרת נכה, לרכב מירושה, לטרקטור חקלאי או לטרקטורון חקלאי, תבוצע העברת הבעלות במשרד הרישוי בלבד.
רכב משועבד או מעוקל, בתי המשפט, באמצעות ההוצאה לפועל, מוסמכים לבצע עיקולי רכב עבור משרד הרישוי. ביטול העיקול אפשרי רק כנגד אישור מבית המשפט. שעבוד רכב לטובת בנק, מתבצע על ידי הבנק. שיעבוד לטובת אדם פרטי מתבצע במשרד הרישוי, כנגד מילוי טופס מתאים.

 

חזור למעלה

 

קומפיוטסט אור יהודה - רחוב היוזמים 2 אזור התעשיה החדש אור יהודה טל.03-6342654


שימושון   קלאב הוטל   כרטיסי ביקור   חשמלאי   צימרים   קניונים   גגות רעפים   עיצוב גרפי   תדלוק מוזל   אטרקציות